Έδρα Καθηγητή

Κατηγορία:

Διαστάσεις:
Επιφάνεια 90χ60 mm
Μετωπη  90χ25